Tuntureilla tuulee

 

Seisot 437 metriä merenpinnan yläpuolella. Mihin suuntaan tahansa käännät katseesi, horisontissa kohoavat tunturit. Tuuli puhaltaa. Talvella on pimeää ja kylmää, kesällä aurinko paistaa öisinkin. Ollaan Pohjois-Suomessa, Inarin kunnassa, Kaunispään huipulla. Paikka on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Olen useamman kerran seissyt tunturin päällä esittämässä itselleni ”Miksi?” -kysymyksiä. Se kuvastaa samalla laajemmin koko kunnan tämänhetkistä tilannetta. Huipun toisella puolella on Saariselän keskus, johon virtaa hurja määrä turisteja, erityisesti talvikaudella. Kun kääntää katseensa toisaalle, näkee palasen Inarin toista puolta: luontoa, hiljaisuutta ja rauhaa.

Inarin kunta on pinta-alaltaan Suomen suurin ja se on etu myös matkailun näkökulmasta. Vaikka turisteja on sesonkina paljon, täällä on aina paikkoja, joissa voi kokea hiljaisuutta ja rauhaa. Viime kuukausina olemme lukeneet positiivisia uutisia mm. matkustajamäärien kasvusta. Mitkä tekijät ovat menestyksen taustalla? Mitä kehitys on vaatinut kunnalta? Tässä viisi keskeistä asiaa, joiden näen vaikuttavan menestyksen taustalla:

  • Täällä pelataan omilla vahvuuksilla. Inarissa on tunnistettu ne kärjet, joiden avulla voidaan edetä. Kylmyys ja pimeys voidaan kääntää esimerkiksi maailman parhaaksi revontulikohteeksi ja eksotiikaksi. Etäisyys puolestaan edistää tiettyjen palvelujen säilymistä kunnassa.
  • Pitkäjänteisyys ja luottamus omaan tekemiseen. Inarin kunnassa on panostettu matkailuun jo pitkään. Pitkäjänteisyys ja kova työ, jota alueen eri toimijat tekevät, on alkanut tuottaa tulosta. Harvoin onneen on tarjolla oikotietä. Kunnan päättäjien ja viranhaltijajohdon on nähtävä yhteinen kehityskuva ja kyettävä myös ottamaan riskejä.
  • Yhteistyö. Täällä tehdään yhteistyötä todella laajoissa verkostoissa niin alueen sisällä, kuntarajojen yli kuin valtakunnan rajojen ylitse. Norjalaiset ja venäläiset ovat yhteistyökumppaneita, mutta myös käyttävät merkittävästi kaupallisia palveluita.
  • Käytetään hyödyksi tukirakenteita ja panostetaan kehittämiseen myös kunnan omaa rahaa. Kunnassa on hyödynnetty tehokkaasti esimerkiksi EU:n kehittämisrahastoja matkailun kehittämisessä. Kehittämisrahastojen käyttäminen edellyttää asiantuntevaa taustaorganisaatioita, joka pystyy tukemaan hanketyötä. Lisäksi kunnan budjetissa on panostettu merkittävästi matkailuun ja markkinointiin – markkinointiyhteistyötä tehdään suoraan yrittäjien kanssa.
  • Rohkeus, yrittäjyys ja sattuma. Kunnassa ja paikallisissa yrittäjissä huokuu rohkeus – rohkeus investoida, rohkeus tehdä omanlaisia ratkaisuja. Lisäksi yhtenä merkittävänä osana kehitystä on vaikuttanut sosiaalisen median murros. Yksi huippukuva voi tavoittaa miljoonia ihmisiä.

Inari on opettanut minulle, että se mikä saattaa näyttää yhden silmissä aivan tavalliselta, jopa itsestään selvältä, voi olla toiselle ainutlaatuinen kokemus. Matkailun kehittämisessä, miksi ei muussakin kehittämisessä, olisi tärkeää katsoa asioita toisesta näkökulmasta. Nähdä mahdottomuuksissa mahdollisuuksia ja ennen kaikkea olla ylpeä niistä asioista, joita suomalaisilla kunnilla on tarjota muille. Olivat ne sitten ainutlaatuisia matkailuelämyksiä tai hyvän hallinnon malleja. Toisaalta kuitenkin voimakas kasvu ajaa pienemmän kunnan hallinnon kovan paineen alle. Voimakas rakentaminen näkyy ruuhkana mm. teknisissä palveluissa, rakennusvalvonnassa ja päätöksenteossa. Voimakas kasvu tarvitsee tuekseen myös hallinnon ja tukipalveluiden riittävät resurssit. Kasvun kärkenä kulkeminen antaa loistavia näköalapaikkoja. Samalla se kuitenkin vaatii kestävyyttä ja varautumista – on pystyttävä seisomaan suorassa, vaikka tuuli puhaltaisi tunturin laella.

 

Anni Kyösti – HM, tutkija, matkailun kehittäjä ja kirjoitusharrastaja. Tulevaisuuteen kurkottaja ja luonnosta nauttija.

LUE MYÖS