Uudessa kuntalaissa on huomioitu muuttunut ja muuttuva maailma. Hallintoon pyritään saamaan tehokkuutta pienten asioiden kautta, mutta niillä on merkitystä hallinnossa työskenteleville. Hyvä, tehokas hallinto voi joskus olla kiinni muutamasta pienestä toimenpiteestä, jotka auttavat tehostamaan ja joustavoittamaan työtä.

Yksi uudistus on uuden kuntalain 100 §:n sähköinen päätöksentekomenettely.  Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä osa toimielimen kokoukseen tulevista asioista käsitellään sähköisesti ennen varsinaista toimielimen kokousta. Kunnan harkintaan jää, mitkä asiat käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä sekä – valtuustoa lukuunottamatta – missä toimielimissä se otetaan käyttöön. Sähköinen päätöksenteko soveltuu hyvin rutiiniluonteisten asioiden käsittelyyn. Esimerkkinä voi sanoa muun muassa saapuneet päätökset, ilmoitusasiat sekä täytäntöönpanopykälät.

Kokouksissa on usein hyvinkin paljon tehostettavaa. Kun kokousaika käytetään suurempiin strategisempiin asioihin, pystytään keskittymään kaikkien kannalta olennaisiin kokouskeskusteluihin.

Ehkäpä ei maailman mittakaavassa kovinkaan merkittävä eteneminen digitalisaatiossa, mutta kunnille kuitenkin tervetullut pieni uudistus. Ilahduttavaa olisi toki jos pystyisimme kunnissakin ottamaan suurempia harppauksia toimintojen digitalisoimisessa: tämä toki edellyttää sitä, että uudistaessa ja sähköistäessä kunnan toimintoja emme pelkästään muuta toimintoja sähköisiksi vaan oikeasti mietimme uudelleen kuinka asiat kannattaa tehdä digitalisoituvassa maailmassa.  Jos uskallamme miettiä prosessit alusta alkaen uudelleen nyt kun keinovalikoima asioiden tekemiseen on laajentunut, huomaamme yleensä, että asiat kannattaakin tehdä hyvin eri tavalla kuin ennen.

Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This