Valmaskineriet rullar igång i kommunerna – är du som valfunktionär redo?

Vi går mot en riktigt intensiv vår med två val inom två månader. Om landskapsreformen skulle ha framskridit kunde det ha blivit t.o.m. tre val och samtidigt skulle det ha blivit första gången man ordnar dubbelval, dvs. två val på samma dag, i Finland.

Samtidigt som valkampanjerna rullar på för fullt pågår ett intensivt arbete i kommunernas kulisser. I alla Finlands kommuner ordnas förutsättningarna för att väljarna ska få utöva sin rätt att rösta. Det handlar om allt från att anställa valfunktionärer, transportera valbås, sköta flaggning, till att fixa nycklar och dra datakablar.  Kommunerna arrangerar förhandsröstningen, röstningen på vårdhem och andra anstalter, röstningen hemma för de som är rörelsehindrade samt röstningen i vallokalerna på valdagen. Det är ett ganska okänt, men stort och ansvarsfullt uppdrag.

 

 

Jag brukar skämtsamt säga att det enklaste sättet för en kommun att komma på kvällstidningarnas löpsedlar är att göra bort sig i valproceduren. Valprocedurerna bevakas hårt av både invånare och media, vilket förstås är en bra sak och en grundförutsättning för fria och rättvisa val.  Men det sätter press på oss i kommunerna. Det gäller att känna till valbestämmelserna, så att man agerar rätt i olika situationer. Och de mest överraskande situationerna kan uppkomma, så det gäller att vara förberedd.

Kommunerna engagerar tiotals- och hundratals personer i ett val, beroende på kommunens storlek och antalet röstningsområden i kommunen. Flest personer är involverade på valdagen, då vallokalen sköts av en valnämnd. Valnämnden är en myndighet och verkar under tjänsteansvar. Det betyder att valnämnden behöver kunna ta ställning till hur knepiga situationen ska lösas och också kunna motivera sitt förfaringssätt. Alla avvikande situationer som uppstår under valdagen ska antecknas i ett valprotokoll.

Har du ett uppdrag i de kommande valen? Behöver du utbildning i valbestämmelser och om vilka uppgifter och vilket ansvar du har? Vi ordnar en svenskspråkig utbildning för valfunktionärer 26.3.2019. Den här utbildningen ger dej kunskap om hur ett val går till och passar både för dej som är valfunktionär första gången och för dej som varit med förut, men som behöver repetition.  Utbildningen passar både för riksdagsvalet och för Europaparlamentsvalet.

Vi går igenom både förhandsröstningen och valdagens röstningsprocedur, så att fokus ligger på valdagen. 

 

http://hallintoakatemia.fi/kurs-for-valfunktionarer-26-3-2019/


Erika Strandberg

LUE MYÖS