Veso-päivät lähestymässä? Tilaa meiltä veso-koulutukseksi sopiva koulutustallennepaketti! Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet seuraavat koulutustallennepaketit opettajien veso-koulutuksiksi, jotka voidaan tilata joko puolivesopäivänä (3h) tai täysvesona (6h) tarpeenne mukaan.

Kouluttajina veso-päivien tallenteissa toimivat Proedugon Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa.

Hankkiessasi veso-koulutuspäiviinne sisällön meiltä koulutustallenteina, saatte tunnukset, joilla pääsette näkemään videotallenteet, veso-päivän ohjalmasuosituksen tehtävineen sekä koulutusmateriaalin sähköisesti. Ohjelma on helppo pitää suunnitellusti suosituksemme mukaan joko 3 tunnin tai 6 tunnin mittaisena vesopäivänä. Käytännössä sisältö koostuu asiantuntijavideoista, joita voitte katsella yhdessä vesopäivänä sekä suunnitelluista ohjatuista ryhmätöistä, johon saatte ohjeet ja materiaalin.

1.ARVIOINTI – YHTEISTÄ ARVIOINTIKULTTUURIA RAKENTAMASSA

Arviointi on opettajan tärkein pedagoginen työväline oppimisen ohjaamisessa ja kasvatustyössä. Uudessa opetussuunnitelmassa arvioinnin monipuolistamista ja sen merkitystä oppimiselle on pyritty avaamaan aiempaa laajemmin. Arviointi on opettajan ja oppilaan itsensä väline tehdä näkyväksi oppimisen tavoitteet ja niiden saavuttaminen eli muun muassa kuinka oppimisprosessi etenee, mitä on opittu ja mitkä ovat oppilaan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Arviointi ohjaa oppilaan oppimiskäsityksen muodostumista ja vaikuttaa merkittävästi oppilaan käsitykseen itsestään sekä oppijana että osaajana. Koulutus haastaa opettajan arvioimaan omaa arviointiajatteluaan ja oman koulun arvioinkäytänteitä. Tavoitteena on pohtia, mikä arvioinnissa on olennaista ja miten arviointi voisi parhaalla tavalla tukea oppilaan edistymistä.

Saatavilla sekä 3 tunnin vesopakettina että laajempana 6 tunnin vesopakettina. 

ESIMERKKI – Suositus ohjelmaksi kolmen tunnin koulutuskokonaisuuden aikatauluttamisesta: 

9.00-9.15 (15 min)      Järjestäjän alkusanat ja tilaisuuden avaus

9.15-10.00 (45 min)    VIDEO 1 (luento): Orientaatio, teemoihin tutustuminen, tavoitteenasettelu ja
arvioinnin abc

10.00-10.30 (30 min)  HARJOITUS 1: Totta vai tavoitetta -työskentely + purku

10.30-10.45 (15 min)  Jaloittelutauko

10.45-11.30 (45 min)  VIDEO 2 (luento): Ohjaava ja kannustava arviointi

11.30-12.00 (30 min)  HARJOITUS 2: Arviointilohkot-työskentely

2.MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

Monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla pyritään kehittämään asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä, oppilaiden omatoimisuutta ja yhdessä tekemisen taitoja. Niissä korostuvat oppilaiden kokemusmaailmasta nousevat tarpeet, ja työtavoissa painottuvat tutkiva ote sekä toiminnallisuus ja kokemuksellisuus. Lukuvuosittaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavatkin nyt tasapuolisesti jokaiselle oppilaalle ja opettajalle mahdollisuuden eri tavalla oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen, lähtökohdista riippumatta.
Koulutus tarjoaa niin tietoa, inspiraatiota kuin käytännön esimerkkejä omien monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

ESIMERKKI – Suositus ohjelmaksi kolmen tunnin koulutuskokonaisuuden aikatauluttamisesta:

9.00-9.15 (15 min)
Järjestäjän alkusanat ja tilaisuuden avaus

9.15-10.00 (45 min) VIDEO 1 (luento): Orientaatio ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien abc

10.00-10.30 (30 min) HARJOITUS 1: Sana, virke, ajatus -työskentely + purku

10.30-10.45 (15 min) Jaloittelutauko

10.45-11.30 (45 min) VIDEO 2 (luento): Kuinka arvioida monialaista oppimiskokonaisuutta

11.30-12.00 (30 min) HARJOITUS 2: Oppivan yhteisön näkökulmia 

Saatavilla sekä 3 tunnin vesopakettina että laajempana 6 tunnin vesopakettina. 

HINNAT

3 h vesopäivän koulutustallennepaketin hinta osallistujien lukumäärän mukaan:
1-9, hinta on 750 euroa (+ alv 24 %)
10-29, hinta on 1100 euroa (+ alv 24 %)
30-49, hinta on 1400 euroa (+ alv 24 %)
50-69, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
70+, hinta on 1800 euroa (+ alv 24 %)

6 h vesopäivän koulutustallennepaketin hinta osallistujien lukumäärän mukaan:
1-9, hinta on 1150 euroa (+ alv 24 %)
10-29, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
30-49, hinta on 1800 euroa (+ alv 24 %)
50-69, hinta on 2000 euroa (+ alv 24 %)
70+, hinta on 2200 euroa (+ alv 24 %)


Voit tilata tallenteen haluamallesi ajankohdalle täyttämällä tilauslomakkeen tästä.

Kysyttävää? Ole yhteydessä:
Asiakaspalvelukoordinaattori Minttu Jäkälä, minttu.jakala@hallintoakatemia.fi tai puh. 040 656 9684.