Viisi vinkkiä luottamushenkilön tiedonsaantioikeuden käyttöön

Uuden valtuustokauden alussa korostuvat myös asioiden julkisuuteen ja salassapitoon liittyvät kysymykset. Yksi näistä kysymyksistä on luottamushenkilön tiedonsaantioikeuden laajuus. Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada tietoja moneenkin eri lakiin ja pykälään perustuen. Luottamushenkilöllä on julkisuuslain perusteella aivan samanlainen tiedonsaantioikeus kuin kenellä tahansa meistä. Eli esimerkiksi oikeus julkisiin asiakirjoihin. Lisäksi kuntalaissa on kunnan luottamushenkilöille vielä tätäkin laajempi tiedonsaantioikeus. Tämänkään tiedonsaantioikeuden käyttäminen ei ole yksiselitteistä, mutta riittävän selvää kuitenkin.

Mikä tiedonsaantiin vaikuttaa ja miten sitä tulkitaan:

1. Kuntalaissa säädetään luottamushenkilön tiedonsaantioikeudesta. Luottamushenkilön tietojensaantioikeus on julkisuuslaissa kaikkia koskevaa tietojensaantioikeutta laajempi. Kuntalain 83 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, mutta jotka eivät ole vielä julkisuuslain mukaan julkisia. Poikkeuksen tästä muodostavat salassa pidettävät tiedot. Luottamushenkilö voi saada siis tietoonsa asioita ennen niiden julkiseksituloa, mikäli ne ovat tarpeen hänen tehtävänsä hoitamisessa.
2. Luottamushenkilö arvioi itse tiedontarpeensa eli lähtökohtana on se, että luottamushenkilö arvioi itse tiedontarpeensa. Kuitenkaan ihan mihin tahansa tietoihin tämäkään arviointi ei oikeuta. Arvioinnissa vaikutusta on sillä, missä toimielimessä luottamushenkilö toimii. Esimerkiksi valtuutetulla ja kunnanhallituksen jäsenellä toiminta koskee kunnan kaikkea toimintaa ja voi oikeuttaa laajempaankin tiedonsaantiin. Lautakunnan jäsenen tiedonsaantioikeus sen sijaan koskee tiettyä rajatumpaa tehtäväaluetta. Tietoja voi saada esimerkiksi päätöksenteon perusteeksi käsiteltävässä asiassa, mutta tietoja ei voi saada esimerkiksi pelkästään huvikseen yleistä valvontatehtävää varten.
3. Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus ulottuu olemassaolevaan tietoon. Luottamushenkilö ei voi vaatia luottamushenkilön tiedonsaantioikeuden perusteella erilaisia koonteja, yhteenvetoja tai selvityksiä. Tietojensaantioikeus ulottuu julkisiin ja “ei vielä julkisiin asiakirjoihin”. Kun lakia tulkitaan ihan tiukasti lain sanamuodon pohjalta, niin kuntalaissa oleva luottamushenkilön tiedonsaantioikeutta koskeva pykälä ei velvoita antamaan esimerkiksi kopioita tai tulosteita.
4. Lisäksi luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan konsernijohdolta konsernijohdon hallussa olevia kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, mutta ei kuitenkaan yhtiöiden julkisuuslain mukaan salassa pidettävät tiedot. Tiedonsaantioikeus koskee konsernijohdon hallussa olevia asiakirjoja. Konserniohjeissa tulisi antaa tarkemmat määräykset tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta.
5. Luottamushenkilö on velvollinen pitämään saamansa tiedot salassa. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.

Lisää aiheesta voi opiskella esimerkiksi mahtavalla luottamushenkilöristeilyllämme: http://hallintoakatemia.fi/kunnan-luottamushenkilon-koulutuspaivat/

LUE MYÖS