Voiko kunnan hallinnon ulkoistaa?

Luin joskus kaverini tekemän gradun siitä, voiko kunnan terveyskeskuksen ulkoistaa. Tämä oli aikanaan hyvin kyseenalainen aihe. Nyt tiedämme, että lähes koko soten voi ulkoistaa, kunhan jättää tiettyjä välttämättömiä toimintoja tehtäväksi virkasuhteessa kuntaan.
Aloimme pohtimaan Kuntamarkkinoilla huviksemme kysymystä kunnan hallinnon ulkoistamisesta. Enää ei (tarvitse) miettiä sitä, voiko kunnan hallinnon ulkoistaa. Tarvitsee pohtia kysymystä siitä, miten sen voi ulkoistaa, että kaikki menee oikein ja onko siinä ylipäätään järkeä? Tai onko se hallinnon näkökulmasta järkevää? Entä onko se työntekijän ja työn tekemisen näkökulmasta viisasta?
Itse asiassa hallinnossa työskentelee yllättävän vähän henkilöitä joiden tehtäviä ei voi lainsäädännön näkökulmasta ulkoistaa. Lisäksi on tietysti joitakin tehtäviä, joissa käytetään julkistya valtaa ja joita on tehtävä virkavastuulla. Kuitenkaan missään ei ole sanottu ettei kaupunginjohtaja muutaman muun hyvin valitun henkilön kanssa voisi kantaa vastuuta kaikesta tästä varsinkin pienemmissä kunnissa. Kunta voisi siis halutessaan ulkoistaa hyvinkin ison osan hallinnostaan.
Hallinnon ulkoistuksista – niin kuin kuntien tehtävien ulkoistamisista yleensäkään –  ei ole pelkästään positiivisia kokemuksia, mm. taloushallinnon tai puhelinvaihteen ulkoistamisia on palautettu takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Näissä kuitenkin on monesti kyse siitä, onko kilpailutettu hyvin taikka tuotettu ja valvottu palveluita oikein ja riittävästi.
Aivan kuten 80-luvulla gradussa esitetty ajatus terkkarin ulkoistuksesta oli vieras omana aikanaan, on tämäkin ajatus ehkä vieras. Mutta ehkä sekin on joku päivä arkea. Tärkeintä on kuitenkin, että osaava henkilöstö tuottaa laadukkaita palveluita hyvissä työolosuhteissa ja kuntalaisten tarpeet toteutuvat… Parempi hallinto voi toteutua montaa kautta.
Kysymys ehkä onkin siitä, onko se tarkoituksenmukaista ? Sen tietää parhaiten jokaisen kunnan toimijat itse.

LUE MYÖS