Usein koulutuksissamme on keskusteltu paljon hallinnon hitaudesta, asiakkaiden kasvavista odotuksista ja toisaalta vähenevistä henkilöstöresursseista. On pohdittu sitä, mistä on järkevää tehdä päätös, missä voidaan tehostaa ja kuinka pitkään meidän pitää yritää hankkia vastauksia tai selvityksiä taikka selvittää osoitteita. Hyvä hallinto, asiakkaan näkökulma ja hallinnon tehokkuus – hankala yhtälö monessa organisaatiossa. Mutta ei mahdoton!
Hallintolaissa säädetyt hyvän hallinnon periaatteet ohjaavat noudattamaan julkishallinnossa suhteellisuusperiaatetta eli viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Viranomaisen toimen on oltava asianmukainen, tarpeellinen ja oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon toimella pyritään. Käytännössä suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomainen mitoittaa toimintansa alimmalle sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava vaikutus. Järkevältä kuulostaa, mutta kuinka usein se muistetaan käytännössä? Ja kuinka helppoa sen toteuttaminen on? Meidän pitäisi entistä useammin rohkaistua julkisessa organisaatiossa hyvän hallinnon mukaiseen tapauskohtaiseen harkintaan. Koulutuksissa kysytään monesti vastausta, joka on ”maalaisjärjen mukainen”. Juuri tästä suhteellisuusperiaatteen noudattamisessa on kyse.
Pohditaanpa asiaa asiakkaan näkökulmasta. Asianosaiselta ei esimerkiksi pitäisi vaatia enempää selvitystä kuin on tarpeen asian ratkaisemiseksi. Kun lisäselvityksen hankkiminen viran puolesta on välttämätöntä, sen tulisi tapahtua asianosaisen ja viranomaisen kannalta vähiten vaivaa ja kustannuksia tuottavalla tavalla. Ylipäänsä hyvän hallinnon tavoitteena on, että asian käsittely viranomaisessa olisi järjestetty niin sujuvaksi, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Molemminpuolinen hyöty ja asioiden tehokas eteenpäin meno. Voisiko tämä olla yksi keskeinen tavoite useammassakin organisaatiossa tänä vuonna?

Koulutamme tästä ja muista valmistelijoille oleellisista asioista Valmistelijan perehdytyspaketti -koulutuspäivässä 16.8.2018 Tampereella. 

Lisää aiheesta

Uusi kuntastrategia ja kunnan johtaminen Uuden kuntalain mukainen uusi kuntastrategia on valtuuston merkittävin ohjausväline kunnan johtamisessa.  Nyt uusi kuntastrategia ja kuntastra...
Näin on tehty 30 vuotta ja tehdään yhä Valmistelen juuri kehittämiskoulutusta eräälle organisaatiolle ja pohdin, miten innostaa ihmisiä kehittämään toimintaansa, joka koetaan jo nyt ihan hy...
Paremman hallinnon esimerkit vuonna 2018 Viime vuonna nostimme esiin mielenkiintoisia faktoja eri kunnista vuoden jokaisella viikolla. Tänä vuonna päätimme nostaa esiin hyvän hallinnon tekoja...
Tunneäly onnistuneen johtamisen työkaluna, osa 2 Tämä on jatko-osa perjantaina 3.8.2018 julkaistuun Pia-Christina Rothin kirjoitukseen. Lue ensimmäinen osa täältä. Näkökulmia esimiestyöhön Kun ta...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This