Usein koulutuksissamme on keskusteltu paljon hallinnon hitaudesta, asiakkaiden kasvavista odotuksista ja toisaalta vähenevistä henkilöstöresursseista. On pohdittu sitä, mistä on järkevää tehdä päätös, missä voidaan tehostaa ja kuinka pitkään meidän pitää yritää hankkia vastauksia tai selvityksiä taikka selvittää osoitteita. Hyvä hallinto, asiakkaan näkökulma ja hallinnon tehokkuus – hankala yhtälö monessa organisaatiossa. Mutta ei mahdoton!
Hallintolaissa säädetyt hyvän hallinnon periaatteet ohjaavat noudattamaan julkishallinnossa suhteellisuusperiaatetta eli viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Viranomaisen toimen on oltava asianmukainen, tarpeellinen ja oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon toimella pyritään. Käytännössä suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomainen mitoittaa toimintansa alimmalle sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava vaikutus. Järkevältä kuulostaa, mutta kuinka usein se muistetaan käytännössä? Ja kuinka helppoa sen toteuttaminen on? Meidän pitäisi entistä useammin rohkaistua julkisessa organisaatiossa hyvän hallinnon mukaiseen tapauskohtaiseen harkintaan. Koulutuksissa kysytään monesti vastausta, joka on ”maalaisjärjen mukainen”. Juuri tästä suhteellisuusperiaatteen noudattamisessa on kyse.
Pohditaanpa asiaa asiakkaan näkökulmasta. Asianosaiselta ei esimerkiksi pitäisi vaatia enempää selvitystä kuin on tarpeen asian ratkaisemiseksi. Kun lisäselvityksen hankkiminen viran puolesta on välttämätöntä, sen tulisi tapahtua asianosaisen ja viranomaisen kannalta vähiten vaivaa ja kustannuksia tuottavalla tavalla. Ylipäänsä hyvän hallinnon tavoitteena on, että asian käsittely viranomaisessa olisi järjestetty niin sujuvaksi, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Molemminpuolinen hyöty ja asioiden tehokas eteenpäin meno. Voisiko tämä olla yksi keskeinen tavoite useammassakin organisaatiossa tänä vuonna?

Koulutamme tästä ja muista valmistelijoille oleellisista asioista Valmistelijan perehdytyspaketti -koulutuspäivässä 16.8.2018 Tampereella. 

Lisää aiheesta

Voiko hyväksi kokouksen puheenjohtajaksi oppia? Sujuva kokouksen puheenjohtaminen on eräänlainen taiteenmuoto. Harvoin silti jäämme ihailemaan osaavaa puheenjohtajaa työssään. Mutta kaikki huomaavat...
Ehkä paras on vasta tulossa… Syksyn Kuntamarkkinoilla on jälleen tavattu monia kuntaihmisiä, ystäviä, uusia tuttavuuksia, asiakkaita, tulevia asiakkaita ja niin edelleen. Kaikilla...
Tulevaisuuden kunnan johtamisjärjestelmän muutosta... Mikä on tärkeää tulevaisuuden kunnan tekemisessä? Mistä tulevaisuuden kunta saa muotonsa ja olemassaolon oikeutuksensa? Mitä kontekstia tulevaisuudess...
Uusi hallintosääntö Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa ohjataan jatkossa keskitetysti halli...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This