Whistleblower-direktiivi tulee, oletko valmis?

Mitä Whistleblower-direktiivi tarkoittaa kunnille?

Whistleblower-direktiivi on määrä panna täytäntöön 17.12.2021 mennessä. Direktiivi on lausuntokierroksella 27.8.2021 saakka, joten sen sisältö saattaa olla osin jäänyt huomaamatta. Toistaiseksi kuitenkin ainakin seuraavat asiat ovat selvillä: HUOM! Kuntaliiton mukaan lain voimaantulo saattaa viivästyä ensi kevääseen. Lue tästä lisää: https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2021/ilmoittajansuojelulain-voimaantulo-viivastyy 

Mistä on kyse?

EU:n direktiivi, joka määrittää, että organisaatioiden tulee ottaa käyttöön ilmoituskanava, jonka kautta pystyy tekemään ilmoituksia lakia rikkovista väärinkäytöksistä.

Direktiivin avulla siis esimerkiksi kunnan työntekijä voi ilmoittaa, mikäli havaitsee toisen työntekijän rikkovan jotakin sääntöä tai lakia. Kanavan tulee olla luottamuksellinen. Luottamuksellisen ilmoituskanavan merkitys kulminoituu siihen, että organisaation työntekijä voi kokea turvalliseksi tehdä ilmoituksen ilman pelkoa siitä, että ilmoituksen tekeminen aiheuttaisi häntä vastaan toimia “kostomielessä”. Ilmoitukset tulee kuitata vastaanotetuksi seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta ja käsitellä ne kolmen kuukauden kuluessa. 

Mitä tarkoittaa kunnille ja mitä organisaatioita koskee?

Direktiivi koskee sekä julkisia organisaatioita että yrityksiä, joissa on yli 50 työntekijää. Lisäksi direktiivi velvoittaa kuntia, joissa on yli 10 000 asukasta, ottamaan ilmoituskanavan käyttöön. Koska ilmoituskanavan tulee olla luottamuksellinen, valmiiksi tulisi myös pohtia ainakin se, kenelle ilmoitukset tulevat ja kuka niihin vastaa, sekä toisaalta, mikä toimii ilmoituskanavana. Lisäksi henkilöstölle pitää tiedottaa kanavan käyttöönotosta.

Miten ottaa direktiivi käyttöön kunnassa?

Hallintoakatemia tarjoaa yhdessä SAG Flowmedikin kanssa Whistleblower-ilmoituskanavapaketin. Paketti sisältää käyttöönottokoulutuksen tallenteen, ilmoituskanava-alustan sekä teknisen tuen. Whistleblower-palvelumme täyttää direktiivin vaatimukset, se on anonyymi ja tietoturvallinen sekä helppo käyttää. Kunta voi itse päättää, kuka vastaa ilmoitusten käsittelystä. Rikkeestä ilmoittavan tietoja ei kerätä ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Ilmoittaja voi seurata anonyymisti ilmoituksen käsittelyä. Ilmoituskanava-alusta seuraa automaattisesti direktiivin asettamia aikarajoja, joten niiden noudattaminen on sujuvaa. Kanavassa on mahdollisuus tehdä kaikkia toimia, joihin direktiivi velvoittaa: tehdä ilmoituksia sekä käsitellä ja seurata niitä.

LUE MYÖS