Yksityiseltä kuntaan?

On kiinnostavaa seurata ihmisten liikkeitä työelämässä. Koulutuksissa törmää yhä useammin ihmisiin, jotka ovat siirtyneet kuntaan pitkänkin yrityksessä työskentelyn jälkeen.  Osin kuntien käytännöt hymyilyttävät, mutta monin osin herättävät myös turvallisuuden tunnetta. Onhan julkisen toimijan vakaudella ja hallinnon suurella määrällä kuitenkin hyvä taustansa: demokratian toteutuminen, vaikutusmahdollisuuksien antaminen, kuntalaisen oikeusturvan toteuttaminen, yritysten tasapuolinen kohtelu, korruption kitkeminen…  Toisaalta sillä on myös kääntöpuolensakin, kuten pahimmillaan pitkät valitusprosessit ja asioiden hidas eteneminen. Asiakas käyttäytyy osin eri tavoin yrityksen kuin kunnan kanssa. Odottelu, aloittamisen hitaus ja asioiden pitkittyneet prosessit tuntuvat monelle suoraviivaisempaan kulttuuriin tottuneelle olevan yksi kynnyskysymyksistä.

Kun siirtyy yksityisen ja kunnan välillä eri tehtävissä, onkin varmasti tärkeintä erottaa lain tekemät rajat ja itse tehdyt rajat. Lainsäädännön perustakin on molemmissa organisaatioissa ihan erilainen. Kuntalain 1 §:n mukaan kuntalain tarkoitus on seuraava: ”Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.”

Kun taas Osakeyhtiölain ajatus lähtee ihan muusta eli osakeyhtiölain 5 §:n mukaan: ” Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” Vaikka asia ei toki näin mustavalkoinen olekaan; on erilaisia yrityksiä, on erilaisia kuntia ja erilaisia lain mahdollistamia toimintatapoja, niin lainkin taustaa vasten myös yksittäisen työskentelijän rooliin tulee kunnan ja osakeyhtiön perusajatuksesta aivan erilaisia vaatimuksia ja eri ”sävy”.

Kun aikanaan siirryin yrityksestä kuntaan töihin, ei siirtymä ollut niin radikaali, sillä pääasiallinen kumppanini oli ollut jo pitkään kunta. Pääasiallinen työvälineenikin oli pitkään ollut kuntalaki. Mutta onhan siinä omat tottumiskysymyksensä. Pienemmässä kunnassa asiat tulivat lähemmäs ja niihin suhtaudutiin välillä enemmän tunteella. Pääsin kohtaamaan myöskin ihmisen ja hänen tarinansa paperien takana. Toisaalta kun taas seuraavassa vaiheessa urallani siirryin kunnasta takaisin yritykseen, yritin välillä ehkä vähän liikaakin hakea pakkoja ja velvoitteita yhden henkilön toiminimen ympärille ikään kuin vanhasta tottumuksesta ja ”varmuuden vuoksi”.

Ihmisellä kestää varmasti aina hiukan aikaa hakea paikkaansa uudessa organisaatiossa. Kunnassa ja yrityksessä työskentelyssä on molemmissa omanlaisensa työvälineet ja molemmissa toiminnoissa omat hyvät puolensa. Onkin varmasti terveellistä ja virkistävää, kun ihmiset katsovatkin kuntakenttää paikoin eri näkökulmista. Ulkopuolelta näkee välillä paremmin asioiden hyvät ja positiivisetkin puolet.

Tuuli Tarukannel

***

Oletko siirtynyt vastikään yksityiseltä sektorilta kuntaan töihin? Suosittelemme seuraavaa koulutustamme, joka on kahden videokoulutuksen webinaarisarja: Yksityiseltä kuntaan 3.10. klo 13-16 ja 10.10. klo 10.30 –
Katso lisätiedot ja ilmoittaudu täältä. 

LUE MYÖS