Yritys

Yrityksestä

Hallintoakatemian ammattilaiset toimivat tulkkina hallinnon kiemuroissa kouluttaen ja konsultoiden. Nojaten vankkaan asiantuntemukseen, koulutamme kuntakenttää sekä toimimme asiantuntijoina hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Toiminta-alueemme on koko Suomi.

Hallintoakatemia on perustettu auttamaan kuntien ja kuntalaisten hallintoasioiden hoidossa ja toimii kasvavan verkostonsa avulla: laajennamme asiantuntijaverkostoamme koko ajan kattamaan asiakkaidemme tarpeet hallintoasioissa.

Toimintafilosofiamme tausta

Kunnilla on kaikki eväät menestyä

Kunnat pystyvät nykyaikaisella ja asiaan keskittyvällä hallinnolla ja johtamisella toimimaan huomattavasti tehokkaammin. Resurssien ohjaaminen oikeisiin asioihin on mahdollista. Liian usein syytetään kuntalakia tehokkuuden esteeksi, kun pahin este todellisuudessa on kuntien omat toimintatavat, hallintosäännöt sekä uudistuskyvyn puute. Kuntalaki tarjoaa puitteet kunnan organisoinnille ja kunnan hallinnon johtamiselle, mutta kuntia johdetaan omien ratkaisujen pohjalta. Hallintoakatemia auttaa tekemään nykyaikaiset ratkaisut.

Ohjenuoraksi hyvä hallinto

Hyvä hallinto ei ole ainoastaan yksittäisen asian käsittelyyn liittyvää hyvää hallintoa, vaan sen tulee olla koko kunnan toiminnan taustalla vaikuttava hyviin toimintatapoihin, järkevään organisointiin, henkilöstön tarkoituksenmukaisiin tehtäväjärjestelyihin ja tehokkuuteen tähtäävä tekijä. Organisaation tulee pystyä tarvittaessa elämään henkilöstön osaamisen ja tehokkaan hyödyntämisen mukana.

Nykyaikainen kunta ja kuntalaiset

Nykyaikainen kunta ei pitäydy vanhoissa käytännöissä, eikä keskity pelkkään arjen rutiineista selviämiseen. Nykyaikainen kunta kehittyy jatkuvasti ja hallinto ei ole paikallaan pysyvää, vaan se kouluttautuu, kehittyy ja uudistuu jatkuvasti.
Pienillä keinoilla pystytään säästämään aikaa, rahaa ja resursseja. Tärkeintä on olla keskittymättä esteisiin ja uhkiin, vaan saada rutiinit toimiviksi, hyödyntää uusia välineitä, toimintatapoja ja oikeita työntekijöitä oikeissa paikoissa.
Hyvä hallinto on muutakin kuin byrokratiaa: se on asiantunteva ja laaja näkemys kunnan hallinnosta. Tämä näkemys toimii taustalla kaikissa tuotteissamme sekä tavassamme kouluttaa ja toimia.